Café Röda Rummet
   Dagtid »
   Kvällstid »
   K-märkt »
   Arrangemang »
   Kontakt »

 Röda Rummet i Borås AB
 PA Halls Terass
 Kulturhuset Borås
 033-412235

Välkommen till ett äkta 70-tals café, med bevarad och renoverad originalinredning från 1975 då liksom Borås Kulturhus som cafeét ligger i invigdes.
När det för några år sedan skulle renoveras till ny modern stil, uppmärksammade K-spanarna på TV Göran Willis och Staffan Bengtsson detta genom den dåvarande Museichefen Tomas Lind. Så istället för ny modern inredning bevarades och renoverades den gamla med hjälp av privata lån. Sedan dess har cafeét fått mycket uppmärksamhet i böcker och tidskrifter. Det har även varit med i en stor omröstning om 1900-talets inredningar, och där kommit tvåa i sin klass. Om det finns att läsa i tidskriften Forum nr 1 årgång 2000. Cafeét finns även med i böckerna:
"K-Märkt genom Sverige" samt i "Kondisboken".
 
Produced By TARITUS